Curriculum

OSTEOPATİ – OMT CURRICULUM

sayfa214 sayfa215 sayfa216

Osteopati – Omt Eğitim Programı ve Konseptinin içeriği Aktif  Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne aittir . İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır .                                

Aktif Sağlıklı Yaşam Fizy.Hiz.Eğ.ve Org.Tic.Ltd.Şti

çerçeveli eklenen konular

Osteopati – Omt  Curriculum

                      I.            YIL

 • Felsefe              : Osteopati- omt nin hikayesi ve prensipleri
 • Fizyoloji            : Uygulamalı Konnektif Doku Fizyolojisi – Frans Van den Berg
 • Pelvis                 : Nöromuskuloskeletal Sistem , İliosacral Eklem , Pubis
 • Alt Extremite    : Nöromuskuloskeletal Sistem , Ayak , Diz ,Kalça , Bütünsel muayene ve tedavi yöntemleri
 • Lumbal Bölge   : Anatomi , Fizyoloji ,Vizsero-Somatik bağlantılar , Reflex Zonları , Fonksiyon ve Friksiyon                                        masajları ve tedavileri , Nöromuskuloskeletal yaklaşımı , Traksiyon ve kayma Mobilizasyon ve                                Manipulasyonları .
 • Reflex                 : Reflex terapiler , Ventral zonlar , Dorsal zonlar, Kulak Akkupunkturu , Periost masajı.
 • Nöroloji             : Temel nöroloji , vegetativ sinir sistemi , cranial sinirler, Lumbal ve sakral pleksüs , Sinir                                          mobiliazasyonları , Slump Testleri , Vegetatif Slump test ve tedavileri .
 • Cranial               : Süturlara giriş, Cranial sistem prensipleri ,
 • Visseral              : Anatomi , İspeksiyon , Palpasyon , Oskultasyon ,Perküsyon ,Klinik muayene , Abdomen ,                                        Torax Muayenesi.
 • GOT                    : Genel Osteopati teknikleri
 • Klinik  Dersler  : Vaka değerlendirme ve Tedavi yöntemleri uygulama dersi , Clinical – Reasoning

                              II.            YIL

 • Lumbal               : Disfonksiyon , Diagnoz,  Disk problemlerinin traksiyon manipulasyonları , Vertebral                                                eklemlere yönelik Gliding manupulasyonları , Lumbal ve Sacral pleksüs , Sinir sınır                                                    mobilizasyonları ,   Mac Kenzi  ayırımcı diognastiği , Maitlant P/A Teknikleri , Mulligan                                            Tekniklerinin kombinasyonu , Lumbal bölge patalojileri ,
 • Üst extremiteler : Nöromuskuloskeletal Sistem , Omuz, Dirsek , El, Bütünsel muayene ve tedavi yöntemleri
 • Reflex                  : Ayak tabanı reflex tedavileri , Böbrek , Mesane , İnce bağırsak , Jarricot , Chapmen noktaları
 • Cranial                : Cranial kemikler , Sinus Venözi Teknikleri , Duramater spinalis , Encephali , Diaphragmalar
 • Nöroloji              : Nervus Vagus , Nervus Olfactorius , Nervus opticus , Klinik Muayene , Tedavi  ,                                                          Periferik sinir sınır Mobiliazsyonları .
 • Visseral              : Fizyoloji , Baral , Finnet / Williame ve Kuchera tedavilerinin temelleri , Sirkulasyon ve                                              Hemodinami testleri , Karaciğer , Safrakesesi Muayene ve tedavileri
 • Differansiyel Dıagnoz : Karaciğer ve Safrakesesi PatalojileriKlinik  Dersler   : Vaka değerlendirme ve Tedavi                                     yöntemleri uygulama dersi , Clinical – Reasoning
 •  Klinik  Dersler   : Vaka değerlendirme ve Tedavi yöntemleri uygulama dersi , Clinical – Reasoning
 • Pskoloji                :
 • Fasyalar               : Anatomi , Fizyolojisi , Diagnozu ve Tedavi Teknikleri

                            III.            Sene

 • Torokal               : Cerviko – torokal bölge , tedavi ve sentez
 • Costalar              : Anatomi , Biomekani , Disfonksiyonlar , MET torax ,1. Costa tedavisi , teknikleri
 • Noroloji              : Cranial sinirler , Reflexler , patoloji reflexler, N.Trigeminus , N.Fascialis , N.Vestibulo                                                Cochlearis muayene ve tedavileri
 • Diferansiyel Diognastik : Spesifik organlar (  mide, duodenum, Jejenıum , Dalak , Pankreas)
 • Cranial                 : Sinus venoziler, SSB , Occiput, Frontal, Sphenoid , Os Temporale ,Likör Cerebro Spinalis , Os                                frontal , Os Parietale Muayene ve Tedavi yöntemleri
 • Fasyalar              : Tedavi prensipleri , Palpasyonları ,
 • Visseral               :  Mide, Özefagus, Jejenıum , Ileum , Embryoloji , Duedonum , Periton  Muaeyene ve tedavileri
 • Beslenme           : Beslenme ve Epigenetik , Psiko-nöro-Imminolojik yaklaşımlar , Vitamin ve mineraller ,                                            Beslenme ve Yara iyileşmesi – Ağrı Etkileşimi
 • Kinezyoloji         : Uygulamalı Kinezyoloji Teşhisleme Yöntemlerinin öğrenilmesi
 • Radyoloji            : Radyoloji Temel prensiplerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi , Patalojiler

                            IV.            YIL

 • Cervikal               : Anatomi , Ayırımcı diognastik, Muayene ve tedavi teknikleri
 • Nöroloji               : Brachial pleksus , Slump testleri , Sinir sınır mobilizasyonları
 • Klinik   Dersler  : Vaka değerlendirme ve Tedavi yöntemleri uygulama dersi , Clinical – Reasoning
 • Ayırımcı Diagnostik : Colon , Endokrin sistem , Pediatri , Acil İlk Yardım dersi , Böbrek – Mesane Patalojileri
 • Cranial                 : Occiput , Liquor, Ethmoid, Maxilla, Vomer Palatinum, Zygoma, Lacrimale, Nasale
 • Psikoloji              : Kommunikasyon, Hasta yaklaşımı
 • Visseral               : Toraks, Pankreas, Dalak, Duodenum
 • Spesifik Kas Germeleri :
 • Fasyalar                           : Spesifik Fasyal bağlantı ve Mobilizasyonlar
 • Klinik   Dersler  : Vaka değerlendirme ve Tedavi yöntemleri uygulama dersi , Clinical – Reasoning

 

                              V.            YIL

 • Kas istekelet sistemi :Sistemler arası integrasyon
 • Nöroloji              : Cranial ve Periferik sinirlerin sistemler arası etkileşim
 • Klinik çalışma    : Hasta muayene ve tedavileri
 • Visseral               :  jinekolojik organlar, mesane , uterus , Overler , Kalp – Akciğer muayene ve tedavi yöntemleri
 • Cranial                 : Temporal, Tempora Mandibular eklem, Göz, KBB, Vomer palatinium , Zygoma , lacrimale, Nazal, Temporal Muayene ve tedavileri
 • Temporo Mandibular Eklem : Osteopatik ve Manipülatif tedavi yaklaşımları ,Marıo Rocabado tedavi ve teşhis yöntemleri , Cranial Sinir testlemeleri ,
 • Tıbbi Rehabilitasyon Antremanı : Spesifik segmental manipulatif egzersizler , Segmental stabilizasyon eğitimleri , Antreman programları ( Spt Education Enstitüsü Almanya – Hans Josef Haas )
 • Patofizyoloji      :
 • Ayrımcı Diognastik :  Uterus , Over , Kalp , Akciğer Patalojlerin öğrenilmesi
 • Klinik   Dersler  : Vaka değerlendirme ve Tedavi yöntemleri uygulama dersi , Clinical – Reasoning
 • Sınava hazırlık   : Klinik Vaka Değerlendirmeleri